FANDOM


Uniwersytet Królewiecki, UK (drak. Universitas Coronare) - jeden z dwóch, obok Uniwersytetu Nahar, uniwersytetów w Nahar, położony w Królewcu, w Dzielnicy Kościelnej. Uroczyste otwarcie Uniwersytetu nastąpiło 1 października 1389 RD.

Obecnie na Uniwersytecie studiuje około 320 studentów.

Władze uczelniEdytuj

Rektorem UK jest prof. Apodiktes z Sembii. Władzę ustawodawczą stanowi Rada Uniwersytetu, na którą składają się Rektor Uniwersytetu, Dziekani poszczególnych Wydziałów, Alastar Thundersword, Zairean Młodszy (głos honorowy). Głos doradczy przysługuje również Tajnej Radzie Królewieckiej.

Struktura UniwersytetuEdytuj

 • Wydział Alchemii (Barthes Unkraut)
  • Katedra Geografii i Kartografii (Inarra Serra)
  • Katedra Chemii (dr Herman van Rompuy, dr Zeta Ashton)
  • Katedra Geologii (prof. Vincent Ranmir)
 • Wydział Magii (prof. Apodiktes z Sembii)
 • Wydział Wojskowy (kpt Pierre ze Skały)
 • Wydział Prawa (dr Sten Okmann)
 • Wydział Medyczny (Witus Ranmir)

Wyposażenie uczelniEdytuj

Wydział Alchemii posiada pracownie alchemiczne, bibliotekę poświęconą alchemii (+4), transmutacji (+6), zielarstwu (+6) oraz pirotechnice (+6).